Анкетно прашање?


Анкетно прашање?
Опција 1
113  57.4%
Опција 4
32  16.2%
Опција 3
28  14.2%
Опција 2
18  9.1%

Број на гласачи  :  197
Прв глас  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 13:01
Последен глас  :  Среда, 10 Јули 2019 11:09