Анкетно прашање?


Анкетно прашање?
Опција 1
114  57.6%
Опција 4
32  16.2%
Опција 3
28  14.1%
Опција 2
18  9.1%

Број на гласачи  :  198
Прв глас  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 13:01
Последен глас  :  Сабота, 05 Октомври 2019 07:28