Распоред за полагање

 

РАСПОРЕД НА ПОЛАГАЊА

 

 

Понеделник

Тетово

Гостивар

градска: 09:00

градска: 09:00

 

Вторник

Тетово

Гостивар

теорија: 09:30

градска: 09:00

теорија: 12:00

 

Среда

Тетово

Гостивар

полигон: 09:00

градска: 11:30

градска: 11:45

полигон: 09:00

градска: 11:30

 

Четврток

Тетово

Гостивар

теорија: 09:30

теорија: 12:00

градска: 09:00

 

Петок

Тетово

Гостивар

полигон: 09:00

градска: 11:30

градска: 11:45

полигон: 09:00

градска: 11:30